Posts

Showing posts from December, 2019

GEZONDHEIDSZORG: "Waar blijft de E-health evolutie?"

Image
Waar blijft de e-health-revolutie? De verwachtingen rondom digitale zorg zijn al jaren hooggespannen. Is het een hype of gaat e-health onze gezondheid en de zorg aanzienlijk verbeteren? 'We kunnen straks alles van jouw lichaam op afstand monitoren om te voorkomen dat je ziek wordt.' De patiënt meet zelf zijn hartritme, bloeddruk en gewicht. De data worden daarna via een app doorgestuurd, waarna algoritmes en specialisten de data interpreteren en advies geven. Er wordt hierdoor onder meer 70% minder gebruikgemaakt van spoedeisende hulp, en er zijn 30% minder spoedritten met de ambulance nodig. lees verder in het FD Christel Don dec.2019

KLIMAAT: "CO2-reductie in Nederland: maatregelen en innovaties"

Image
De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. TNO werkt samen met overheden en het bedrijfsleven om deze vergaande CO2-reductie te realiseren. We zetten de maatregelen en innovaties voor vier impactvolle sectoren op een rij. lees verder: www.tno.nl

Wat betekent AI voor de patiënt en de arts van de toekomst?

Image
Lenovo StoryHub > The Human-Centric Rise of Artificial Intelligence in Healthcare The Human-Centric Rise of Artificial Intelligence in Healthcare Justin Eure, Worldwide Communications Manager 2 December 2019 "Dressing one morning, as she usually does, Jane notices a strange skin discoloration on her arm. Still smaller than a dime, but she swears it used to be half that size and certainly more symmetrical. She asks her virtual assistant to scan the area and assess. A camera built into her bathroom mirror fires up, captures photos, and checks them against archival images from Jane’s entire photo library. Jane was right; something is wrong. The artificial intelligence maps the images against troves of curated diagnostic data. In seconds, the AI offers a diagnosis with 95 percent accuracy, schedules an appointment with a specialist, and asks Jane if she’d like to share the images and her recent biometrics directly with the medical practice." The MareNostrum supercomput

KLIMAAT: "Frans Timmermans stoot net zo veel CO2 uit als een Chinese stad"

In Madrid komen 29.000 mensen uit de hele wereld bijeen voor een klimaatconferentie van de VN. Alleen al Congo heeft meer dan 400 mensen gestuurd en die zijn niet komen fietsen. Waarom 400 Congolezen? De dagvergoedingen van de VN zijn zo hoog dat je, ook al neem je het er goed van in de restaurants en bars van Madrid, er lekker wat aan overhoudt, dus dan neem je gezellig je vrienden mee. telegraaf.nl Leon de Winter 10 dec. 2019

FUTURE of FOOD: "Het klimaat op je bord"

Image
Als we de klimaatverandering willen stoppen, zullen we ons voedingspatroon moeten wijzigen. Wereldwijd is de productie van levensmiddelen verantwoordelijk voor een derde van alle broeikasgassen. Bij een dergelijke verandering zouden de rekenmodellen van Manuel Klarmann ons kunnen helpen. lees verder in het FD dec. 2019