Posts

Showing posts from August, 2020

Gemeente SLUIS: Ruim 1300 inwoners gaven hun mening over het klimaat

Van 10 juni tot en met 3 juli 2020 konden inwoners uit Zeeuws-Vlaanderen de enquête over het klimaat en de klimaatverandering invullen. De enquête bestond uit vier thema’s: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Aan de respondenten werd gevraagd wat zij op het gebied van deze thema’s acceptabel vinden en welke knelpunten zij ervaren. In totaal hebben 1.367 inwoners de enquête ingevuld, waarvan 1.157 inwoners alle vragen hebben ingevuld. Van de respondenten kwam 30% uit Hulst, 33% uit Sluis en 36% uit Terneuzen. 1% van de respondenten woont niet in een Zeeuws-Vlaamse gemeente. gemeentesluis.nl

Break-out Team: Manifest en Bijsluiter

Wat is het Beak-Out Team? Het Break-out Team is een groep betrokken denkers en doeners. Informeel, organisch & werkend vanuit persoonlijke betrokkenheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid vormen wij een lerend en creërend netwerk. Iedereen spreekt op persoonlijke titel en vanuit zijn eigen expertise. Wij denken na over de weeffouten in ons huidige systeem en onderzoeken nieuwe manieren in de praktijk zodat we deze corona crisis als versnelling kunnen gebruiken om de samenleving anders in te richten. Samen met een stevige achterban zijn we onderweg naar een inrichting die past bij de waarden die leidend zouden moeten zijn in een duurzame, inclusieve, democratische post-corona samenleving. We verzamelen, genereren, bedenken en delen ideeën en strategieën. www.breakoutteam.nl Break-out Team Manifest en Bijsluiter 11 actiepunten voor een veerkrachtig Nederland in evenwicht. Mét belangrijke bijsluiter met richtlijnen om duurzaam te groeien; want wil je gelijk of geluk? Klik hier v

ECONOMIE: "Zonder samenwerking geen beschaving"

Filosoof Gabriël van den Brink pleit voor een nieuw evenwicht tussen individualisme en gemeenschapszin. 'Economen geloven in de 'homo economicu's en willen de samenleving zo inrichten. Maar de werkelijkheid verzet zich daartegen.' Hij ziet een nieuwe toekomst voor de coöperatie. lees verder in het Fin. Dagblad 14.08.2020

GEZONDHEIDSZORG: "In hightech-Israël is de arts steeds vaker overbodig"

Image
De Israëlische zorgsector pioniert met onlinegeneeskunde en kunstmatige intelligentie. De staat baant de weg met geld voor bijvoorbeeld een apparaat waarmee mensen zichzelf kunnen onderzoeken en algoritmes die darmkanker opsporen. Door covid-19 versnelt alles. lees verder in het Fin. Dagblad 12.08.2020