Posts

Showing posts from August, 2022

NEW BABYLON 3: Werkgroep Gewasdiversificatie op cruciaal punt!

Image
Sinds 2017 is NEW BABYLON 3 actief betrokken bij de discussies over gewasdiversificaties. Op dit moment zijn we bezig met de kroon te zetten op al het ontwikkelingswerk met het graangewas Sorghum dat door Walter de Milliano en zijn team wordt uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de Europese registratie van twee Sorghumrassen e.g.: Dusormil HD7 en Dusormil HD19. Bovendien is het ras Dusormil HD100 nu verkoopbaar onder keuring labels van de NAK. Al deze rassen zijn klaar voor de oogst op de proefvelden. De verwachting is dat voor al deze drie rassen de kwaliteit en de kiemkracht ruim voldoende zal zijn. Dit betekent dat later dit jaar voorraden voor zaaizaad in ruime mate voorhanden zullen zijn. De planning voor de verkoop is in voorbereiding. Gedurende de afgelopen jaren zijn reeds beperkte hoeveelheden zaaizaden geleverd aan klanten in o.a. Nederland, Frankrijk, Denemarken, België, Italië en Kroatië. NEW BABYLON 3 heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijke financiële bijdrage gelev

Oneindige groei op een eindige planeet – het kan

Image
VOLKSKRANT, Ralf Bodelier 5 augustus 2022, 15:11 "Economische groei hoeft niet ten koste te gaan van natuur en milieu. We doen steeds méér met minder, schrijft journalist en filosoof Ralf Bodelier (61). Daarbij maken we in toenemende mate gebruik van een grondstof waarvan de voorraad groeit: onze hersens." lees verder in de VOLKSKRANT Anders dan consuminderaars bepleiten, hebben we, wereldwijd, dan ook niet minder groei nodig maar méér. Meer energie, meer welvaart, meer onderwijs, meer gezondheidszorg, meer schone technologie. En ja, ook meer bossen en meer schone zeeën en meer frisse lucht. In 2020 schreef ik er met anderen een boek over: Meer – Hoe overvloed de wereld juist duurzamer en welvarender maakt. Veel haalde het boek niet uit. Degrowth of consuminderen groeien in populariteit. Althans, in het denken, in het hopen en het wensen. Niet in het leven van alledag.

Groene zaden besparen boeren geld op dure kunstmest

Image
"De actie om minder kunstmest op Zeeuwse akkers te gebruiken is een succes. Binnen anderhalve week hebben boeren genoeg groenbemesters besteld voor 200 hectare akkerland. Het is een gezamenlijk initiatief van milieuorganisatie Urgenda, landbouworganisatie ZLTO en het plantenveredelings- en zaadbedrijf DSV zaden. De provincie ondersteunt de actie met 15.000 euro. "Wij proberen boeren over te halen iets veel duurzamers in te zaaien dan ze gewoon zijn", zegt Hanneke van Ormondt van Urgenda." lees verder nu.nl https://youtu.be/5gja_Ky8His

'Walking'forest of 1000 trees transforms Dutch city

Image
Spectacle of leafy ash, oak and elm ambling through Leeuwarden’s streets offers vision of a greener future More tree cover in urban environments means lower land temperatures – a planning feature that is becoming increasingly crucial in a heating world. A study conducted across nearly 300 European cities showed that urban trees can cool the land surface temperature by up to 12C in summer. Read more in the Guardian "Trees cool the land surface temperature of cities by up to 12°C" www.newscientist.com "The team found that tree-covered areas in cities have a much lower land surface temperature compared with surrounding areas. The differences were between 8°C and 12°C in central Europe and between 0°C and 4°C in southern Europe."7