Posts

Showing posts from October, 2021

The CLIMATE Pledge

Image
Businesses are taking on the greatest challenge humanity has ever faced. The Climate Pledge FAQ

Future of FOOD: 'Lab-Grown Coffee'

Image
Eco-friendly, lab-grown coffee is on the way, but it comes with a catch. Beanless brews can cut deforestation and greenhouse gas emissions dramatically – but what will happen to workers in traditional coffee-growing regions? Coffee cell cultures, right, and roasted coffee, left, produced in a lab by VTT, a Finnish research institution. Photograph: VTT read more in the GUARDIAN Nadra Nittle Sat 16 Oct 2021

Het Polderbeleid in het Scheldedepartement (1794-1814)

Image
Een citaat aanhalend van Harry Mulisch 'Beleid is vloeibare geschiedenis, Geschiedenis is gestolde politiek' schrijft Vlaams Minister van Landbouw en en Vice-president Hilde CREVITS bi het voorwoord: "Met dit lijvig werk over het polderbeleid in onze contreien heeft Jozef Maenhout een titanenwerk geleverd. Hij beschrijft het wel en wee van een toenmalige elite en ingenieurs die vanuit Frankrijk hier met ee voor hen onbekend probleem gecofronteerd werden. “Vanuit een aanvankelijke moeilijke samenwerking met polderverantwoordelijken die tuk zijn op een eeuwenoude autonomie, dwingen zij, eigen aan die tijd, een centrale wetgeving door in het Scheldedepartement. Deze wetgeving ligt nog steeds aan de basis van de hedendaagse Belgische, Nederlandse en Europese polderwetgeving. Benieuwd naar het landelijk verleden of naar een aangrijpende periode ter plaatse onder het bewind van Napoleon in een bovendien strategisch gebied aan de Scheldemonding, kunnen we dit boek warm aan