Posts

ELKE REGIO TELT!

Bericht van Jacques le Grand: Beste mensen. Bijgaande een rapport en een samenvatting daarvan dat deze week verscheen en waarin ondergetekende namens NEW BABYLON 3 aan heeft meegewerkt. Interessant stuk temeer omdat er ontzettend veel in staat over Zeeuws-Vlaanderen. Het rapport concentreert zich op de randgebieden van Nederland. In het rapport zijn de pagina’s 60 tot 78 interessant omdat dit van vele vergelijkingstabellen is voorzien. Veel leesplezier Groeten Jacques ELKE REGIO TELT! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s Rli - maart 2023 Samenvatting  Regionale welvaartsverschillen Hoewel Nederland relatief klein is, kent ons land aanzienlijke regionale verschillen. Die verschillen zijn er in landschappelijk en cultureel opzicht, maar ook als het gaat om de kansen die mensen hebben om een passende baan te vinden, om onderwijs te volgen op een goed bereikbare locatie en om gezond oud te worden. Bepaalde gebieden in Nederland, veelal gelegen buiten de ec

Zeespiegeldreiging is niet het breken van de dijken, maar de hele kust

Image
"Rivieren stuwen op tot aan de Duitse grens De gevolgen van zeespiegelstijging als de dijken op de huidige plek en hoogte blijven. De kaart is gebaseerd op een doorrekening van de Universiteit Utrecht.Foto: Ilse van den Broek | Universiteit Utrecht Die rivieren vormen het meest onderschatte probleem, zegt hoogleraar fysische geografie Maarten Kleinhans van de Universiteit Utrecht: "Bij een paar meter zeespiegelstijging stuwt het rivierwater op tot voorbij de Duitse grens. En daar komen door extreme neerslag grotere hoogwaters bovenop. Er is dus veel meer ruimte nodig om water op te vangen."" nu.nl , Rolf Schuttenhelm 01 feb 2023

Can this new artificial skin transform touch screens and video games?

Image
"Researchers have developed a new electronic skin that may even be more touch-sensitive than human hands. “Even without touching it, it is able to tell whether an object is further away or closer" inverse.com

KLIMAAT: 'Oudst bekende DNA toont glimp van weelderig begroeide Noordpool met kariboes'

Image
In de permafrost op Groenland hebben wetenschappers twee miljoen jaar oud materiaal ontdekt van talrijke planten- en diersoorten, waaronder ganzen en mieren. Dat kan meer inzicht geven in de invloed die klimaatverandering op het noordpoolgebied kan hebben. Onderzoekers Eske Willerslev en Kurt Kjaer bij Kap Kobenhavn in het noorden van Groenland, waar de oeroude DNA-deeltjes werden gevonden. Foto: Svend Funder/AFP De vondst van DNA stelt wetenschappers in staat het ecosysteem in het poolgebied van twee miljoen jaar geleden in kaart te brengen. Daaruit komt een regio naar voren met berkenbossen, mastodonten en warm water. De ontdekking kan inzicht geven in aanpassingsgeheimen van planten en dieren. lees verder in het Financieel Dagblad

FUTURE of FOOD: 'the rice of the sea'

Image
The rice of the sea: how a tiny grain could change the way humanity eats "Lab tests hinted at its tremendous potential: gluten-free, high in omega-6 and -9 fatty acids, and contains 50% more protein than rice per grain, according to Aponiente’s research. And all of it growing without freshwater or fertiliser." "The plant’s impact could stretch much further. Capable of capturing carbon 35 times faster than tropical rainforests and described by the WWF as an “incredible tool” in fighting the climate crisis, seagrass absorbs 10% of the ocean’s carbon annually despite covering just 0.2% of the seabed." the Guardian "Eelgrass (Zostera marina L.) in the Gulf of California: Discovery of Its Nutritional Value by the Seri Indians" www.science.org

A I : 'remote sensing' en de toepassingen van AI in de landbouw

Dr. Steven Krekels verzorgde vrijdag jl. voor ons, New Babylon 3, een bijzonder interessante lezing / debatavond in de Golfclub van Oostburg. over 'remote sensing' en de toepassingen van AI in de landbouw. hier De PowerPoint presentatie van die avond staat hier (https://www.newbabylon3.nl/remote-sensing-en-de-toepassingen-van-ai-in-de-landbouw/). "Het is de kunst om de reikwijdte van snelle data te combineren met diepe kennis die de tijd heeft gehad om te bezinken." 'Wijsheid' , Roland van der Vorst in het FD 23 nov 2023 "Wat moet ik als gewoon mens met AI?" Ben tiggelaar in de NRC (https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/12/wat-moet-ik-als-gewoon-mens-met-ai-a4148039?t=1669568573)

NEW BABYLON 3: Werkgroep Gewasdiversificatie op cruciaal punt!

Image
Sinds 2017 is NEW BABYLON 3 actief betrokken bij de discussies over gewasdiversificaties. Op dit moment zijn we bezig met de kroon te zetten op al het ontwikkelingswerk met het graangewas Sorghum dat door Walter de Milliano en zijn team wordt uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de Europese registratie van twee Sorghumrassen e.g.: Dusormil HD7 en Dusormil HD19. Bovendien is het ras Dusormil HD100 nu verkoopbaar onder keuring labels van de NAK. Al deze rassen zijn klaar voor de oogst op de proefvelden. De verwachting is dat voor al deze drie rassen de kwaliteit en de kiemkracht ruim voldoende zal zijn. Dit betekent dat later dit jaar voorraden voor zaaizaad in ruime mate voorhanden zullen zijn. De planning voor de verkoop is in voorbereiding. Gedurende de afgelopen jaren zijn reeds beperkte hoeveelheden zaaizaden geleverd aan klanten in o.a. Nederland, Frankrijk, Denemarken, België, Italië en Kroatië. NEW BABYLON 3 heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijke financiële bijdrage gelev