Posts

Showing posts from April, 2017

TECHNOLOGY: Artificial Intelligence

Image
German computer scientist says artificial intelligence will surpass humans' in 2050, enabling robots to have fun, fall in love - and colonize the galaxy. ‘By 2050, we will have AIs who are more intelligent than we are’ ... Pepper, a humanoid robot. Photograph: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images Jürgen Schmidhuber on the robot future: "they will pay as much attention to us as we do to ants" the GUARDIAN 17-04-2017

BESTUUR: - Luc Ferry in het FD

Image
‘De technologische globalisering is doelloos en oncontroleerbaar’ De Franse filosoof Luc Ferry (65) stelt dat er een industriële revolutie gaande is, waarin wordt gestreefd naar bevrijding op elk denkbaar gebied. Luc Ferry kijkt graag vooruit. Er zijn naar zijn idee al genoeg sombere beschouwingen over de ondergang van de westerse beschaving, de daling van het onderwijsniveau of de dreigende onderwerping aan de islam. Niet dat het allemaal onzin is, meent hij. ‘In elke kritiek op onze tijd zit veel waars.’ Maar dat er zo weinig wordt nagedacht over ontwikkelingen die binnen afzienbare tijd onze levens op hun kop zullen zetten is zorgelijk, meent hij. ‘We moeten onze ogen niet langer sluiten voor de wereld die er aan komt’ , waarschuwt Ferry in een gesprek per mail. ‘Wij beleven de derde industriële revolutie, die van de nanotechnologie, digitalisering, biotechnologie en kunstmatige intelligentie. Die heeft twee belangrijke gevolgen: aan de ene kant de technogeneeskunde en aan de and

VOEDSELVOORZIENING: 'Gaan VS aan Nederlandse Pieper sleutelen?

Image
' HZPC, het grootste Nederlandse handelshuis in pootaardappelen, overweegt een deel van zijn genenonderzoek te verplaatsen naar de Verenigde Staten. Daar is meer mogelijk. www.trouw.nl 9 april 2017